Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2014

touchedfromthedistance
0051 ca4d

Street gramophone player. London, 1920.

Reposted fromtoft toft viavintagephotography vintagephotography
touchedfromthedistance
6966 7a88 500
Reposted fromtoft toft viavintagephotography vintagephotography
touchedfromthedistance
3526 520a
Reposted fromPodrodzedonieba Podrodzedonieba

June 09 2013

touchedfromthedistance
6896 0c05
Reposted fromPodrodzedonieba Podrodzedonieba
touchedfromthedistance
7283 522c
Reposted fromthisorient thisorient

April 17 2013

touchedfromthedistance
the sky is everywhere
Reposted fromspace-invader space-invader

March 19 2013

touchedfromthedistance
Reposted fromiminlove iminlove viafatique fatique
touchedfromthedistance
Czasem fajnie byłoby usłyszeć "Dobrze, że jesteś"
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaaynis aynis
touchedfromthedistance
- A zatem podsumujmy: jest pan nijaki, bezwolny, pusty i zgnębiony.
- Otóż to!
- Nikogo pan nie interesuje i pana też nikt nie interesuje!
- Dokładnie.
- Każdy może pana zastąpić?
- Byle kto.
- Czyli to w pewnym sensie nicość?
- Tak! - zakrzyknąłem z entuzjazmem. - Jestem zupełnym zerem.
— najłatwiej czuć sie nikim
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa viaaynis aynis
touchedfromthedistance
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viaaynis aynis
touchedfromthedistance
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"

February 28 2013

touchedfromthedistance
3370 e7bf 500
Reposted fromliwaj liwaj vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
touchedfromthedistance
[...] co innego słowa, co innego czyny [...].
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
touchedfromthedistance
Są w życiu rzeczy o które warto walczyć, a na niektóre warto poczekać..
— Ernest Hemingway
touchedfromthedistance
0395 c8a5
Reposted fromkniepuder kniepuder viafatique fatique
touchedfromthedistance
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym.
— Bolesław Prus
Reposted fromtwice twice viafatique fatique
touchedfromthedistance
8184 314a
Reposted fromherme herme viapozelacz pozelacz
touchedfromthedistance
1430 3ec2
always
Reposted fromSSivySS SSivySS viafatique fatique

February 08 2013

touchedfromthedistance
3856 2e9a
Reposted fromfatique fatique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl